Endoprotezoplastyka stawu barkowego

Wskazaniem do wymiany stawu barkowego (ramiennego) jest zniszczenie stawu, nie dające się leczyć innymi metodami. Do zniszczenia stawu dochodzi w wyniku choroby zwyrodnieniowej, ale także na skutek chorób reumatycznych czy urazów. Czasem przy wieloodłamowych złamaniach głowy kości ramiennej dochodzi do tak dużego zniszczenia głowy, że jedynym ratunkiem jest założenie sztucznego stawu, czyli endoprotezy.

Przy złamaniach głowy kości ramiennej panewka stawu jest najczęściej niezniszczona. Możemy wtedy założyć tzw. endoprotezę połowiczą, czyli zastąpić tylko uszkodzoną głowę kości ramiennej zostawiając panewką łopatki naturalną. Większym problemem jest w takich wypadkach ponowne przytwierdzenie fragmentów kości, do których przyczepiają się ścięgna stożka rotatorów. Wgojenie się tych fragmentów jest ważne ze względu na zapewnienie właściwego czynnego ruchu w stawie.

W przypadku choroby zwyrodnieniowej, gdzie uszkodzona jest powierzchnia stawowa zarówno głowy kości ramiennej jak i panewki częściej zakładamy endoprotezę całkowitą.

Jeśli ścięgna stożka rotatorów są zachowane i pacjent może unieść kończynę ponad głowę to najczęściej zakładamy tzw. endoprotezę całkowitą anatomiczną. Głowa kości ramiennej zastępowana jest wtedy głową endoprotezy, a panewka łopatki zastępowana jest sztuczną panewką.

Jeśli oprócz uszkodzenia powierzchni stawowych głowy i panewki uszkodzone są znacznie ścięgna stożka rotatorów i pacjent nie może sam unieść kończyny ponad głowę można rozważyć założenie endoprotezy całkowitej odwróconej. Głowa kości ramiennej zastępowana jest wtedy panewką endoprotezy, a panewka łopatki zastępowana jest sztuczną głową. Odwrócenie tych elementów endoprotezy umożliwia przesunięcie środka obrotu stawu i możliwy jest wtedy czynny ruch w stawie z użyciem nieuszkodzonym mięśni (głownie mięśnia naramiennego).

Film z animacją zabiegu endoprotezoplastyki anatomicznej barku: www.shoulderelbow.org

Film z animacją zabiegu endoprotezoplastyki odwróconej barku: Orthoillustrated