Wyniki po zabiegu

Większość pacjentów jest zadowolona z wyników zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Około 98% pacjentów odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych w wyniku przeprowadzonego zabiegu. Około 94% pacjentów powróciło w stopniu znacznym lub umiarkowanym do aktywności z przed choroby. Ponad 90% endoprotez przeżywa ponad 10 lat w organizmie człowieka, a 80% ponad 20 lat. Wynik ostateczny zabiegu zależy, w dużej mierze, od właściwej współpracy chirurga, rehabilitanta, pielęgniarek, lekarza rodzinnego i samego pacjenta.

Ustąpienie bólu

Około 92% pacjentów po zabiegu odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych operowanego biodra w stopniu znacznym. 2% pacjentów nie odczuwa poprawy.

Powrót do codziennej aktywności

Około 94% pacjentów powraca do codziennej aktywności z przed choroby w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Poprawa funkcji i poziomu aktywności

Około 94% pacjentów ocenia poprawę funkcji i poziomu aktywności na wyśmienitą, bardzo dobrą lub dobrą.