Wyniki po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Większość pacjentów jest zadowolona z wyników zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Około 90% pacjentów odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych w wyniku przeprowadzonego zabiegu. Również ok. 90% pacjentów jest w mniejszym lub większym stopniu zadowolonych z wyniku zabiegu. U kilkunastu procent jednakże również po zabiegu – mimo prawidłowego jego przeprowadzenia, utrzymują się mniejsze lub większe dolegliwości bólowe. Źródłem tych dolegliwości są także struktury poza samym stawem kolanowym jak przyczepy mięśni, podrażnione kaletki maziowe czy podrażnione nerwy skórne. Ponad 90% endoprotez przeżywa ponad 10 lat w organizmie człowieka, a 80% ponad 20 lat. Wynik ostateczny zabiegu zależy, w dużej mierze, od właściwej współpracy chirurga, rehabilitanta, pielęgniarek, lekarza rodzinnego i samego pacjenta.